A világimanapon országszerte együtt imádkoznak a gyülekezetekben a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak legszegényebbjeiért, a leginkább kiszolgáltatottakért.
A közlemény szerint az idei világimanap témája a János evangéliumából vett igeszakasz: „Kelj fel és járj!”. A bibliai történet a Betesda tónál játszódik, ahol mindig betegek feküdtek, mert hitték, hogy a víz meggyógyítja őket.

A történetben szereplő sánta ember nem tud bemenni a vízbe, mert nincs aki bevigye. Jézus azonban azt mondja neki: „Kelj fel és járj!”. A sánta pedig meggyógyul Jézus szavára. Az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországon harmincötödik alkalommal a szervezi meg a MEÖT. A résztvevők az ökumenikus tanács kiadványainak segítségével készülhetnek fel, "hangolódhatnak rá az eseményre, és élhetik meg az imanapi liturgia tartalmának kiteljesedését" – tette hozzá a MEÖT főtitkára.

A felkészülést segítő kiadványok a www.meot.hu honlapról tölthetők le.