Az alapkőletételen megjelenteket elsőként Spányi Antal, a Székesfehérvári egyházmegye megyés püspöke köszöntötte. Mint mondta, öröm számára, hogy a kormányzat, az önkormányzat és az egyház összefog a gyerekek, a jövő szolgálatában. Mint fogalmazott: a jó befektetés a jövőt szolgálja, és az oktatás egészen biztos, hogy jó befektetés. Hozzátette: fontos, hogy az iskolában magas szintű oktatás és kiváló nevelés folyjék.

– Nemcsak okos embereket akarunk látni, hanem olyanokat, akiknek az eszük mellett a szívük is a helyén van, akik tudják, mivel tartoznak egy országnak, egy nemzetnek, akik tudják, mit jelent magyarnak lenni, és azt az adósságot, amit teremtettek maguknak a tanulmányaik alatt, azt vissza is akarják fizetni – hangsúlyozta Spányi Antal, aki a Jóisten áldását kérte az iskolára.

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy soha annyi beruházás nem volt Érden, mint ezekben az években, a Modern Városok Program keretében.

– Ezt a korszakot nemcsak megélni akarjuk Érden, hanem megalkotni is – fogalmazott Aradszki András, aki hangsúlyozta: reményei szerint a felépülő Batthyány iskola meghatározó tényező lesz a város életében, mert itt lelki útravalót is kapnak majd a gyermekek.

T. Mészáros András polgármester ünnepi beszédében felidézte az az időszakot, amikor 2006-ban átvették a város irányítását, és azzal kellett szembesülniük, hogy a városkassza kiürült, a város intézményei lepusztultak, a város háromnegyedében nem volt csatornahálózat, és nem épültek utak. Ezért haladéktalanul el kellett kezdeni a város építését; megalkották a Batthyány-programot, amelynek végrehajtásához a kormány két alkalommal is nagy segítséget nyújtott, először az adósságkonszolidációval, majd a Modern Városok Program elindításával – ennek egyik legfontosabb érdi eleme az oktatási, nevelési intézmények megújítása. Míg 2006-ig a városnak csak két középiskolája volt, most már az ötödik ilyen intézmény épül – tette hozzá a polgármester.

Sárközi Márta tankerületi igazgató örömét fejezte ki afelett, hogy a gyermekek számára egyre több lehetőség nyílik Érden. A Batthyány iskolával kapcsolatban kiemelte: ebben az intézményben a pedagógusok a toleranciára, a tiszteletre, az empátiára, a segítőkészségre nevelik az embereket, és az elsődleges hangsúly mindig is a nevelésen volt.

A Batthyány iskola elavult épülete a Modern Városok Program forrásaiból épül újjá, több ütemben. Már megkezdődött az új általános iskolai szárny építése, a jelenlegi (később bontásra kerülő) forfa-épület szomszédságában. Ezt az épületrészt várhatóan már 2020 szeptemberében használni tudják a gyerekek. Amint a 16 tantermes, több szintes általános iskolai szárny megépül, és átköltöztek ide a diákok, a régi épület helyére felhúzzák a nyolcosztályos gimnáziumi szárnyat. Az általános iskolának és a gimnáziumnak közös bejárata, aulája, étkezője lesz. Felújítják a már meglévő tornacsarnokot is, felhúznak egy új birkózócsarnokot, kültéri sportpályákat, kerti játszóeszközöket, valamint parkolókat alakítanak ki. A teljes építkezés két évig tart majd; a tanítás ez idő alatt is folyik az intézményben. A tervek szerint ha az iskola elkészül, fenntartását a katolikus egyház veszi majd át.