A tervezet a december 21-én elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv alapján készült. A dokumentumba átkerültek egyes elemek a Helyi Építési Szabályzatból, másrészt korábbi önkormányzati rendeletek is helyet kapnak benne: átemeltek mindent, ami a településkép alakításával összefügg. Megtalálhatók benne a helyi épített örökség védelmére vonatkozó szabályok, a kézikönyvben meghatározott karakterterületekre vonatkozó településképi követelmények, a reklámok, cégérek elhelyezésével kapcsolatos szabályok, valamint megtalálható benne a településképi konzultáció, véleményezés és bejelentési eljárások jövőbeli rendje.

Az érdeklődők a lakossági fórumon, illetve írásban tehették, tehetik meg észrevételeiket a rendelettel kapcsolatban – ezeket január 16-ig várják postán, a Polgárok Háza ügyfélszolgálatán, illetve a foepitesz@erd.hu címen. (A tervezet elérhető a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok oldalon.)

Mint Ágó Mátyás érdi főépítész érdeklődésünkre elmondta, a rendelettervezet várhatóan januárban kerül a közgyűlés elé, ezért az építkezést tervezőknek azt javasolják, hogy februártól mindenképp tájékozódjanak, olvassák el a közgyűlés által elfogadott végleges dokumentumot, mert lehetnek változások a jelenlegi szabályozáshoz képest – például, hogy az építési engedélyezési eljárás nélküli építkezések esetében is lesz lehetőség településképi konzultációra.

Koszorú Lajos (képen) építész, vezető tervező, a Város-Teampannon Kft. ügyvezetője, aki a lakossági fórumon ismertette a rendelettervezetet, kérdésünkre elmondta: a rendelet lehetővé teszi azt, hogy Érd újra szélesebb körű felügyeletet gyakoroljon a településen folyó építési tevékenységek felett, a településképi véleményezési, bejelentési eljárások és a kötelező szakmai konzultáció formájában. 

Véleményezhető Érd leendő települési rendelete